סיור במפעל

על CiYu

חֲבִילָה

קטן1
חבילה 3
חבילה 2
בערך 8
חבילה 1
חבילה 7
חבילה 6
חבילה 5
חבילה 4

על CiYu

סדנה

קטן1
סדנה 4
סדנה 3
סדנה 2
סדנה 1
סדנה 5
סדנה8
סדנה 7
סדנה 6

על CiYu

מַעבָּדָה

קטן1
מעבדה8
מעבדה 7
מעבדה 6
מעבדה 5
מעבדה 4
מעבדה 3
מעבדה 2
מעבדה 1